KA

KA

CIRCULAR-CIRCULAR ANTI-VIBRATION FLANGE

MANUFACTURING FEATURES

• Circular-circular coupling flange through anti-vibration canvas.
• Fire resistance M0: from -50ºC to +200ºC in continuous and 400ºC/2h

Code Name
KA 1
KA 2
KA 3
KA 4
KA 5
KA 6
KA 7
KA 8
KA 9
KA 10
KA 11
KA 12
KA 13
KA 14
KA 15
KA 16
KA 17
KA 18
KA 19
KA 20
KA 21